Avelsmålet

 

Avelsmålet för islandshästrasen är en modig, stark och hållbar ridhäst, med mycket gott lynne, som är samarbetsvillig och arbetsvillig, är fyrgångare (skritt, trav, tölt, galopp) eller femgångare (+ flygande pass), med taktrena, spänstiga och vägvinnande rörelser i alla gångarter, med naturlig balans och bra undertramp, som bär sig väl under ryttare. Den skall ha ändamålsenlig exteriör och stark utstrålning. Den typiska robustheten, den rikliga behåringen med mycket skyddshår samt den stora färgvariationen måste alltid bevaras.

Avelsinfo, BLUP, WorldFengur mm.

 

Sverige har avel i toppklass!

 

Den svenska islandshästaveln har under många år legat i det absoluta toppskiktet. Kvaliteten visar sig genom att många hästar har fått väldigt bra avelsbedömningar, höga BLUP-värden och fina framgångar som tävlingshästar.

Askur från Håkansgården är den första svenskfödda hingsten som har fått utmärkelsen Hederspremie. Foto: Ingela Bjurenborg
Askur från Håkansgården är den första svenskfödda hingsten som har fått utmärkelsen Hederspremie. Foto: Ingela Bjurenborg

Är BLUP bara användbart för avlare?

 

BLUP är en sorts kvalitetsstämpel på hästen och kan t ex användas när du skall köpa en ny häst. Vilka egenskaper värdesätter du mest? Kontrollera BLUP:en för de egenskaper du tycker är viktiga. BLUP säger inte allt men kan ge en viss vägledning om vad man kan förvänta sig av hästen.

Kom ihåg att det kostar lika mycket (om inte mer) att hålla en häst av dålig kvalitet som en av bra kvalitet! Dessutom är det självklart roligare att rida en häst med bra framåtanda och lätt separerade gångarter!

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Avelsbedömning i Vaggeryd, Foto: Emma Jansson

Kalkulator för beräkning av bedömningsresultat

2013-05-07

Klicka på Calculation model for breeding judgements.

WorldFengur
 

WorldFengur (WF) är den internationella databasen med stambok för samtliga islandshästar i världen. WorldFengur ger den mest heltäckande informationen om islandshästar.

Alla medlemmar i SIF har gratis tillträde till databasen World Fengur (WF).

Så här gör du för att få tillgång till WF vid nyregistrering:

Som medlem i Svenska Islandshästförbundet (SIF) får du tillgång till hela moderstamboken som en förmån i ditt medlemskap! För att få inloggning kontaktar du SIF´s medlemskansli på svenska@icelandichorse.se.
Vid första inloggningen i WorldFengur, gör så här: WF skickar ett mail till er med Pin-kod och en aktiveringskod. Sök fram www.worldfengur.com, klicka på länken WorldFengur medlemskap. Skriv in Pin-kod och den aktiveringskod som ni fått på mejl från WorldFengur. Fyll i de uppgifter som saknas i ansökan som kommer upp. När du gjort detta så får du en bekräftelse från WF med det användarnamn, username och lösenord, password som du valde i ansökan. Efter detta kan du gå in på WorldFengurs hemsida, www.worldfengur.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Nu kan du gå in på WFs hemsida, www.worldfengur.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.


De som tidigare har haft WF abonnemang
kommer automatiskt att få sitt abonnemang förlängt under förutsättning av medlemsavgiften är betald i tid.
Medlemskapet begränsas till 300 inloggningar per år.
Mer information finns på SIF Avels hemsida

Uttagningsregler för avelshästar till VM

2013-01-15

Här finns mer info.

Foto: Ulrika Forsstedt

Foto: Emma Jansson
Foto: Emma Jansson
Foto: Mirjam Horn.
Foto: Mirjam Horn.

Vad behöver man tänka på när man börjar med hästavel?
2018-01-15

Är man intresserad av att föda upp islandshästar behöver man fundera över många olika saker bl a:

  • Vilket är mitt avelsmål? Vilken typ av hästar vill jag få fram?
  • Är mitt sto tillräckligt bra så att hon kan användas i avel? Bara för att hon kan få föl så är det inte samma sak som att hon bör få föl!
  • Är mitt sto friskt, fertilt och utan lynnesfel?
  • Vilka hingstar passar mitt sto och det avelsmål jag har satt upp?
  • Vilka hingsthållare/hingstägare är seriösa och har rätt kompetens? Välj inte hingst enbart efter hingstens meriter mm utan också efter vem som är hingsthållare!
  • Se till att ha ett avtal med hingstägaren/hingsthållaren. Både stoägare och hingstägare har skyldigheter som skall uppfyllas! Har t ex hingstägaren varit noggrann med att rapportera betäckningar innan sista dag dvs senast den 31/12 varje år? Detta går att kontrollera!
  • Behöver man undvika inavel? Det är ganska självklart för de flesta. Se även info på AvelsNyheter. Genom att använda Vitrtuell betäckning eller Förslag på hingstar (via stoets Grundregistrering) i WorldFengur kan man få fram inbreeding coefficient (F) dvs inavelscoefficienten som det naturligtvis är väldigt viktig att kontrollera innan man bestämmer vilken hingst som skall användas till stoet! Inavelscoefficienten skall helst vara under 5%.
  • Har jag tillräcklig kunskap? Man blir aldrig fullärd, men det finns flera olika avelsutbildningar.
  • Har jag någon erfaren och seriös uppfödare som jag kan ha som mentor?
  • Hur regleras aveln? Det är en hel del regler man skall vara medveten om.
Som sagt det är mycket att fundera över när man sätter igång med avel.
Olika tips finns bl a på SIF Avels hemsida. Se bl a informationen som riktar sig till sto- respektive hingstägare på SIF Avels hemsida.


 

Föl- och ammajouren

Under fölningssäsongen har Föl- och Ammajouren öppnet!

Under länkarna Råd & tips samt Råmjölk finns viktig information för dig som uppfödare och stoägare. Läs gärna igenom det.

Under fölningssäsongen finns den ideella föl- och ammajouren som stöd och hjälp om det skulle gå fel i samband med fölning och sto och/eller föl dör.
Föl- och ammajouren är öppen mellan mitten av februari och mitten av augusti.
Det är Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) som har huvudansvaret för föl- och ammajouren där eldsjälen Henrik Hult håller i verksamheten. Han lägger ner ett stort ideellt arbete med jouren under fölningssäsongen. Föl- och ammajouren är kostnadsfri och öppen för alla raser. Systemet bygger på att alla landets uppfödare; oavsett ras och hästsport, anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor.
Ett sto som förlorat sitt föl strax efter fölningen kan rädda livet på ett föl som blivit moderlöst!! Vid ett sådant tillfälle spelar rasen mindre roll.
Nedan finns länkar till:
ASVTs hemsida
Tips och råd
Råmjölk
Jouren drivs tillsammans av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH), Svenska Hästavelsförbundet (SH) och Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF)

Föl- och amningsjouren nås via asvt.se eller tel 0733-141316.

Foto: Ulrika Forsstedt

Islandshästförbundets Plan- och riktlinjer.

 

I Plan- och riktlinjerna kan du hitta information om bedömning av hästar, avelsvärdeklasser, registrering av hästar, defektlista, regler angående spattröntgen mm. Se Plan- och riktlinjer

Vad är BLUP?

 

Bakom islandshästens utveckling ligger generationers arbete och möda. Att avla är att förvalta ett arv. Det är både ett moraliskt ansvar och en glädje att vara en av länkarna i att ta vara på detta arv. I avelsarbetet är vi alla med om att ta ansvar i en gemensam strävan att förbättra den svenska populationen. BLUP-index är en konsumentvägledning som kan hjälpa och i någon mån förenkla för oss i vårt avelsarbete, då de flesta av oss har en begränsad kunskap och erfarenhet.
Några tumregler är bra att ha:
• Använd endast de hingstar, som står främst på den rangordnade listan (totalindex).
• Hingstar, som ligger långt ner på listan med lågt avelsindex bör helst inte användas.
• För fyrgångshingstar är en miniminivå för totalindex 105
• För femgångshingstar är en miniminivå för totalindex 110

Det är lätt att bara fokusera på hingstarna men stona är minst lika viktiga.
• Ston med totalindex över 110 är potentiella hingstmödrar och man bör välja
de bästa hingstarna till dessa ston.
• Ston med totalindex under 100 är knappast lämpliga för avel.

Det är viktigt att sätta ett avelsmål för sin avel och använda sitt sunda förnuft och inte bara titta på totalindex utan också fundera över vilka egenskaper, man själv sätter främst.

Vaki från Österåker, foto Christina Rohdin-Alm
Vaki från Österåker, foto Christina Rohdin-Alm

Tips för dig som inte har använt WorldFengur så mycket!

 

Sök häst (Häst/Sök)

Det finns flera olika sätt att söka på t ex genom namnet, reg. numret mm. Det går att söka på en mängd olika kriterier. Söker man på gårdsnamnet får man fram alla hästarna som är födda på den aktuella gården. Under varje häst finns massor av information stamtavla, BLUP, ev avkommor, bedömning mm. För att se domarnas kommentarer trycker man på "Skriv ut bedömning"  då visas all resultat plus kommentarer från aktuell bedömning. Tryck på "Avbryt" om du enbart vill se på skärmen.

 

Virtuell parning (Häst/Virtuell Mate Selection)

Här kan man lägga in stoets och hingstens reg. nummer och få fram det planerade fölets beräknade BLUP. Dessutom får man fram inbreeding coefficient (F) dvs inavelscoefficienten som det naturligtvis är väldigt viktig att kontrollera innan man bestämmer vilken hingst som skall användas till stoet! Inavelscoefficienten skall helst vara under 5%.

 

Sök hästnamn (Hästnamn/Sök)

Här finns en förklaring av vad namnet betyder. OBS! Det är betydligt bättre att döpa hästen efter WF:s namnlistor då det finns en hel del felaktigt översatta namn i böcker mm.

 

Sök bedömningar (Bedömning/Sök)

Kan sökas på år och bedömningsplats. Det går att klicka på exteriör, ridegenskaper osv för att rangordna hästarna vid den aktuella bedömningen.

 

Sök högsta bedömning (Bedömning/Högsta bedömningar)

Här kan man välja det senaste årets bedömningar eller en längre period tryck på "Framåt" så kommer samtliga hästar som är bedömda under denna period visas i rangordning och åldersgrupperade.

 

Rapporter

Där finns möjlighet att få fram hästar rangordnade efter BLUP-värdet.

Foto: Christina Rohdin-Alm
Foto: Christina Rohdin-Alm

Koefficienterna vid avelsbedömning

 

Koefficienterna vid avelsbedömning förändras fr.o.m. 2010 enl. nedan:
Skritt 4% i.st.f. tidigare 1,5%
Pass 10% i.st.f. tidigare 9%
Spirit 9% i.st.f. tidigare 12,5%

Dessutom kommer nya riktlinjer betr. hur kvaliten på långsam (kort) tölt och galopp påverkar bedömningspoängen för tölt och galopp. Se nedan;

Guideline tölt
- Only slow tölt is ridden, maximum mark for tölt is 8,5
- No slow tölt is ridden, maximum mark for tölt is 7,5
- To gain 8,0 for tölt the slow tölt has to be at least 7,5
- To gain 8,5 for tölt the slow tölt has to be at least 8,0
- To gain 9,0 or 9,5 for tölt the slow tölt has to be at least 8,5
- To gain 10,0 for tölt the slow tölt has to be at least 9,0

Guideline gallop
- Only canter is ridden, maximum mark for gallop is 8,0
- No canter is ridden, maximum mark for gallop is 8,0
- To gain 8,5 for gallop the canter has to be at least 8,0
- To gain 9,0 or 9,5 for gallop the canter has to be at least 8,5
- To gain 10,0 for gallop the canter has to be at least 9,0

Du hittar hela FIZO under: www.feif.org/Breeding
/ Karin, ordf