• Medlemsinfo
  • Medlemsavgifter, Tävlingslicenser, World Fengur, Försäkringar mm

Medlemsavgifter, Tävlingslicenser, World Fengur, Försäkringar mm


IDUNNS ÅRSMÖTE
2018-03-08

Idunns årsmöte går av stapeln den 25 mars. Styrelsen önskar dig varmt välkommen. Vi kommer genomföra det på Gyllene Uttern som ligger efter E4 i höjd med Gränna, med start kl.13:00. Dagordning kommer läggas ut strax här. Vi bjuder på lunch och har därefter mötet, kaffet serveras under mötet, vi räknar med att vara klara till 15:00. Anmälan görs till kontakt@idunn.se O.S.A. 21/3

Har du som medlem idéer och förslag, det kan vara vad som helst, skicka in till oss i styrelsen och låt oss bolla tankar så vi kan bidra till vår fina Svenska Avel som kan komma våra uppfödare till del. Vänliga hälsningar Styrelsen
 

Viktig medlemsinformation inför 2018
2017-01-19

Medlemsavgiften 2018:
Huvudmedlem senior 525:- (400:- till SIF)
Junior <18 år 275:- (200:- till SIF)
Familjemedlem 165:- dvs en huvudmedlem + familjemedlem 690:- + 165:- =690:- (550:- går till SIF) resten av familjemedlemmarna är med gratis.
Introduktionsmedlemskap 300:- (Oavkortat till SIF).
Stödmedlem 150: -.
Utlandsboende 640:- (515:- till SIF)


Ny medlem i Idunn
Välkommen som ny medlem i Idunn! För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften enligt ovan, på Bankgiro 5837-6724. Kontakta den medlemsansvarige eller använd kontaktformuläret för att lämna uppgifter om namn, adress, E-post.
Medlemskapet gäller per kalenderår, från januari till december. Tidningen Islandshästen kommer med posten till senior- och juniormedlemmar samt även till utlandsmedlemmar. Islandshästen (tidningen) skickas ej ut retroaktivt. Det går inte att prenumerera på tidningen, den ges enbart ut till medlemmar. Alla typer av medlemskap berättigar till deltagande i av SIF arrangerade aktiviteter. I medlemskapet ingår även tillgång till den internationella stamboken för islandshästar WorldFengur.

Nuvarande medlem
Idunns medlemmar kommer att få en faktura på medlemsavgiften under v.4 Vill du på något sätt ändra din medlemsstatus sänd ett mail till kontakt@idunn.se, eller gå in i Kontaktformuläret. Du som inte har någon e-postadress eller dator är välkommen att vända dig direkt till medlemsansvarig Liselott Olsson- Fäldt på Tel: 070-9492514 så hjälper hon dig att få din avisering/faktura.

Introduktionsmedlemskap
Introduktionsmedlemskap gäller för nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren får en kraftigt reducerad medlemsavgift det första året och betalar endast 300kr. (Erbjudandet gäller endast nya och nygamla huvudmedlemmar boende i Sverige och är personligt. Det går ej att ansluta familjemedlem till detta medlemskap!) 

För att inte missa nr 1 av Islandshästen behöver vi ha din betalning senast 31 januari. Medlemstidningar skickas inte ut retroaktivt.

Följande gäller för de olika medlemsformerna:
Senior: Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår
Familj: Person som bor på samma adress som en betalande seniormedlem. Familjemedlem nr 1 betalar medlemsavgift resterande registrerade familjemedlemmar har gratismedlemskap.
Junior Barn och ungdom: t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen  ingår
Introduktionsmedlemskap: se ovan, tidningen Islandshästen ingår
Stöd: Registrerad huvudmedlem som vill stödja annan förening. För mer information rörande stödmedlemskap se SIFs stadgar §6
Utland: För utlandsboende, 515 SEK, tidningen Islandshästen ingår

VIKTIGT!

OBS! Det är alltid VIKTIGT att meddela adressändringar, nya telefonnummer och ändrad e-postadress till Idunns medlemsansvarige eller genom Kontaktformuläret.
 

Ryttarlicenser 2017
Ryttarlicens 2017
Lös licens i tid!
Det tar ett par dagar för en fakturabetald licens att läggas upp på din INDTA profil.
Manual för att köpa licens första gången
Första gången du köper licens:
För ryttare som inte är ”familj” i IdrottOnline,  IOL- systemet:
steg 1 .              Gå till Indta.se
steg 2.               klicka på logga in
steg 3.               klicka på "Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare" längst ner på sidan
Steg 4.               ange epost
steg 5-1.           om du är ensam om din epost så har det nu skickats ett mail med en länk som du skall klicka på för att skapa ett nytt lösenord. Eller kopiera länken till webbläsare. Läs mailet noga.
Om ni ligger som ”familj” med samma e-postadress i IOL:
Steg 5-2.           om ni är flera på samma mailadress så ange personnummer på den personen vars lösen skall återställas/skall skapas (efter det kommer det ett mail med en länk som skall klickas på för att återställa lösen/skapa ny användare)
steg 6.               Klicka på länken i mailet och skapa nytt/återställ lösen
steg 7.               Logga in
steg 8 .              ange epost om du är ensam användare av e-postadressen , i annat fall anger du     personnummer(med 12 siffror).
steg 9 .              inloggad , klicka på ditt namn som finns mellan "Tävlingskalender" och "logga ut"
steg 10 .            klicka på licenser och beställ licens
steg 11 .            välj licenstyp
steg 12 .            ange betalare
steg 13              slutför köp
steg 14              välj betalsätt (För snabbast handläggning välj kortbetalning. Vid betalning med faktura kan licensen bli synlig först efter 10 dagar)
Köpet slutförs och en faktura skickas på din epost.
Här hittar du din licens!
Licensen återfinns efter ett par dagar under din profil  (samma som du klickade på i steg 9)
men när den finns där är det bara att skriva ut.
Mer info angående tävlande se SIFs hemsida
SIF:s försäkringar 2017


Genom att vara medlem i någon av SIF: s lokalföreningar har du tillgång till vår olycksfall- och ansvarsförsäkring så snart du befinner dig på en aktivitet som arrangerats av SIF förenings-, distrikts- eller förbund.

Kollektiv olycksfallsförsäkring.
Gäller alla medlemmar i SIF som deltar i  arrangerad aktivitet genom förening, distrikt eller förbund, samt resor till och från arrangemanget, om arrangemanget genomförs i Sverige
Gäller även TREC utövare som inte är medlemmar lika ovan
Gäller även för landslagmedlemmar på officiella landslagsuppdrag utomlands
Ex på arrangemang där försäkringen gäller för medlemmar är tävling, tur, lektion, kurs, hajk osv
Om SIF (förening, distrikt, förbund) inte är arrangör gäller inte denna olycksfallsförsäkring, dvs gäller ej arrangemang i företags eller privat regi
Försäkringen omfattar plötslig yttre händelse och täcker behandling och läkning, tandskador, kläder och glasögon, övriga merkostnader, invaliditet, stöd i kris och dödsfall
Ansvarsförsäkring
Gäller för tillfälliga arrangemang i egen regi för SIF förening, distrikt eller förbund.
Ansvarsförsäkringen gäller person- eller egendomsskada för icke medlemmar engagerade i arrangemanget samt för tredje part under ett arrangemang.
Om någon håller SIF-arrangör skyldig för skada på sig eller egendom under ett arrangemang, är arrangören försäkrad mot skadeståndsanspråk.
Ex på tillfälliga arrangemang där försäkringen gäller; Tävling, tur, lektion, kurs, hajk osv.
Om SIF (förening, distrikt, förbund) INTE är arrangör gäller inte denna ansvarsförsäkring, dvs gäller ej arrangemang i företags- och privat regi.
Övrigt
Förbundets företagsförsäkring täcker egendom, ansvar styrelse, rättsskydd, och förmögenhetsbrott
Kollektiv olycksfallsförsäkring anställda
Vi rekommenderar att föreningar ser över sitt övriga försäkringsskydd för t.ex. egendom och övrigt utöver det som nu finns kollektivt enligt ovan.
Vi rekommenderar att enskilda medlemmar ser över sitt personliga försäkringsskydd, både allmänt och speciellt för de sammanhang där förbundets kollektiva försäkring inte täcker.

INLOGGNING WORLD FENGUR  

 

GAMLA MEDLEMMAR: Inloggningen förlängs automatiskt till 1 mars  så fort medlemsavgifter är inbetald.

NYA MEDLEMMAR
Mejla följande uppgifter till SIF medlem, svenska@icelandichorse.se;
Ansökan om WorldFengur medlemskap

  • Namn
  • Medlemsnummer (Det står på baksidan av tidningen Islandshästen)
  • E-post adress

WF skickar ett mail till dig med Pin code och en Activation code. När du fått koderna så går du in på WorldFengur, tryck på länken WorldFengur medlemskap. Skriv in Pin code och Activation code som du fått från WorldFengur. Sedan fyller du i de uppgifter som saknas i ansökan som kommer upp.

När du gjort detta så får du en bekräftelse från WF med det användarnamn, user name och lösenord, password som du valde i ansökan.

Efter detta kan du gå in på WorldFengurs hemsida, www.worldfengur.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Medlemskapet begränsas till 300 inloggningar per år.

Sammanställning av IDUNN medlemsenkät

 1. Vilket är ditt huvudskäl till att vara medlem i Idunn?
Avelsintresse är skälet till att folk har medlemskap i Idunn. Utveckling av avel och aktiviteter. 

2. Är du själv aktiv avlare av islandshäst?
Drygt 60% av de som besvarat är aktiva avlare, enstaka hobbyavlare finns också med. 

3. Är du medlem i ytterligare någon lokalklubb?
Hälften av de tillfrågade är även medlemmar i andra lokalklubbar. Varierar om det är som stöd- eller aktiva medlemmar. 

4. Kan du själv tänka dig att arbeta ideellt i föreningen?
Det stora flertalet kan tänka sig att jobba ideellt i Idunn och förslag finns även att göra det på lokal nivå dvs. på något sätt vara Idunns förlängning in i lokalklubben. 

5. Vilka aktiviteter skulle du önska att Idunn arrangerade?
Många vill ha lokala arrangemang i form av lokala unghästvisningar följt av centralt föl- och unghästchampionat, gårdsbesök, möten med andra avlare eftersom det blir långa resor för många. Hingstfestival (vartannat år). Information och kurs för blivande hästföretagare.  Kurser för avlare (blivande avlare). Lokala arrangemang efterfrågas. 

6. Idunn är idag en lokalförening till SIF. Tycker du att vi skall fortsätta vara det eller skall Idunn vara en helt fristående förening? Motivera gärna ditt svar Samtliga tillfrågade med ett undantag anser att Idunn skall fortsätta  vara en lokalförening under SIF. Fördelarna överväger (WF, försäkringar, tävlingsmöjligheter etc.). Avelsstiftelsen ser man också som en samverkanspartner. 

7. Har du ytterligare synpunkter som kan vara av värde för Idunn?
Hemsidan får beröm. Information ut fungerar bra. 

8. Är du nöjd med ditt medlemskap i Idunn? Motivera 
Samtliga som besvarat enkäten är nöjda med sitt medlemskap i Idunn även om några är nya och inte varit med så länge.
 

Försäkring för icke SIF-medlemmar  

 

Avelsföreningen Idunn har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för alla icke medlemmar i SIF som deltar på evenemang anordnade av Idunn, t.ex. publik, föräldrar etc

Olycksfallförsäkring för SIF-medlemmar (dvs medlemmar i Idunn o alla andra anslutna lokalföreningar) finns tecknad via SIF. Se mer info under rubriken "Försäkring för SIF-medlemmar" här ovan på denna sida.

/ Karin, ordf

Medlemsförmåner

 

Som medlem har du vissa rabatter eller erbjudanden se medlemsförmåner

Foto: Emma Jansson
Foto: Emma Jansson

Välkommen till Avelsföreningen Idunn

 

Idunn är tänkt att fungera som en samarbetspartner och ett komplement till avelsutskottet i SIF.
Avelsföreningen ska kunna vara ett stöd för sina medlemmar i avelsfrågor, en träffpunkt för alla avelsintresserade, en möjlighet till vidareutbildning och samarbete inom aveln och blir i övrigt vad medlemmarna vill göra den till.
Föreläsningar, studieresor och träning inför avelsbedömningar är en del av vårt program.
IDUNN välkomnar alla typer av förslag på aktiviteter från våra medlemmar.
Skicka dina förslag till: ordf@idunn.se
Inkomna förslag presenteras på hemsidan under Aktiviteter.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.
Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Boði från Åleby, Foto: Emma Jansson

BILDER

 

Har du bilder på avkommor till premierade hästar eller andra fina hästbilder tar vi tacksamt emot dem för eventuell publicering. Skicka dem till Iduns webbansvarig

IDUNN-HÄSTEN
IDUNN-HÄSTEN

IDUNN-HÄSTEN är framtagen helt unikt för Idunn o kommer att finnas i två storlekar. Den större delas ut som pris till t.ex. Årets Favorithingst på Hingstfestivalen o andra lite finare priser, medan den lilla kommer att delas ut som pris/gåva vid andra tillfällen.
Konstnären som har gjort hästen heter Mats Aronsson i Borlänge.

Foto: Christina Rohdin-Alm
Foto: Christina Rohdin-Alm
Bodi+Kolbrún=sant Foto: Emma Jansson
Bodi+Kolbrún=sant Foto: Emma Jansson

Varför måste vi lämna person-nummer till SIF?

 

Person-nummer till SIF Personuppgifterna kommer att läggas in i SIF:s nya databas och innefattar hantering av:

- Medlemsregister

- Medlemsinbetalningar (centralt och lokalt) - Utbildningsregister och kursanmälan

- Tävlingsdatabas (fas två i projektet)

- Registrering av häst i World Fengur

- För att kunna nyttja medlemsförmånen prenumeration på World Fengur

 

SIF kommer även att ansluta till Skatteverkets funktion för automatiskt adressändring och använda uppgifterna för att ta fram statistik. Medlemmarna ska via vår (SIF:s) hemsida kunna logga in med sitt personnummer/lösenord på "Min sida" för att kunna kontrollera och ändra uppgifter, köpa ryttarlicens, se egen utbildningsstatus och senare även se sina tävlingsresultat. Varje medlem får även ett medlemsnummer.