MEDLEMSFÖRMÅNER 

För att kunna ta del av nedanstående erbjudanden görs kontroll av medlemsskap mot Idunns medlemsförteckning.

 

 

Northern Well - smart sadelbag

Som Idunnmedlem kan du få 10% rabatt på samtliga produkter i vårt lager, gäller ej brodyr. Du beställer via Northern Wells webshop och anger att du tillhör Idunn samt SIF medlemsnummer. Northern Well sponsrar med vinster till Idunns lotteri på Hingstfestivalen.

Se www.northernwell.se


SVERIGE-TÄCKET
ger 10% på hela sitt sortiment till våra medlemmar! Ange rabattkod: IDUNN när du beställer via Ryttargårdens hemsida.

SIF:s försäkringar 2017


Genom att vara medlem i någon av SIF: s lokalföreningar har du tillgång till vår olycksfall- och ansvarsförsäkring så snart du befinner dig på en aktivitet som arrangerats av SIF förenings-, distrikts- eller förbund.

Kollektiv olycksfallsförsäkring.
Gäller alla medlemmar i SIF som deltar i  arrangerad aktivitet genom förening, distrikt eller förbund, samt resor till och från arrangemanget, om arrangemanget genomförs i Sverige
Gäller även TREC utövare som inte är medlemmar lika ovan
Gäller även för landslagmedlemmar på officiella landslagsuppdrag utomlands
Ex på arrangemang där försäkringen gäller för medlemmar är tävling, tur, lektion, kurs, hajk osv
Om SIF (förening, distrikt, förbund) inte är arrangör gäller inte denna olycksfallsförsäkring, dvs gäller ej arrangemang i företags eller privat regi
Försäkringen omfattar plötslig yttre händelse och täcker behandling och läkning, tandskador, kläder och glasögon, övriga merkostnader, invaliditet, stöd i kris och dödsfall
Ansvarsförsäkring
Gäller för tillfälliga arrangemang i egen regi för SIF förening, distrikt eller förbund.
Ansvarsförsäkringen gäller person- eller egendomsskada för icke medlemmar engagerade i arrangemanget samt för tredje part under ett arrangemang.
Om någon håller SIF-arrangör skyldig för skada på sig eller egendom under ett arrangemang, är arrangören försäkrad mot skadeståndsanspråk.
Ex på tillfälliga arrangemang där försäkringen gäller; Tävling, tur, lektion, kurs, hajk osv.
Om SIF (förening, distrikt, förbund) INTE är arrangör gäller inte denna ansvarsförsäkring, dvs gäller ej arrangemang i företags- och privat regi.
Övrigt
Förbundets företagsförsäkring täcker egendom, ansvar styrelse, rättsskydd, och förmögenhetsbrott
Kollektiv olycksfallsförsäkring anställda
Vi rekommenderar att föreningar ser över sitt övriga försäkringsskydd för t.ex. egendom och övrigt utöver det som nu finns kollektivt enligt ovan.
Vi rekommenderar att enskilda medlemmar ser över sitt personliga försäkringsskydd, både allmänt och speciellt för de sammanhang där förbundets kollektiva försäkring inte täcker.

INLOGGNING WORLD FENGUR  

 

GAMLA MEDLEMMAR: Inloggningen förlängs automatiskt till 1 mars  så fort medlemsavgifter är inbetald.

NYA MEDLEMMAR
Mejla följande uppgifter till SIF medlem, svenska@icelandichorse.se;
Ansökan om WorldFengur medlemskap

  • Namn
  • Medlemsnummer (Det står på baksidan av tidningen Islandshästen)
  • E-post adress

WF skickar ett mail till dig med Pin code och en Activation code. När du fått koderna så går du in på WorldFengur, tryck på länken WorldFengur medlemskap. Skriv in Pin code och Activation code som du fått från WorldFengur. Sedan fyller du i de uppgifter som saknas i ansökan som kommer upp.

När du gjort detta så får du en bekräftelse från WF med det användarnamn, user name och lösenord, password som du valde i ansökan.

Efter detta kan du gå in på WorldFengurs hemsida, www.worldfengur.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Medlemskapet begränsas till 300 inloggningar per år.

Foto: Emma Jansson
Foto: Emma Jansson
Foto: Lise-lott Feldt
Foto: Lise-lott Feldt