Idunns styrelse 2014

En liten presentation av Idunns styrelse mfl.

Ordförande
Arne Rulander (kontaktinfo se högra spalten).

Vad har du för hästerfarenhet och i synnerhet när det gäller islandshästar?
Jag tog min första ridlektion 1974. Då var det ”stora” hästar och hoppning som gällde. Kom i kontakt med islandshästar i början på 1990-talet då jag också var på min första islandshästtävling. Det var på Husbyön.
Efter det har jag kommit in mer och mer på islandshästar. Sedan början på 2000-talet har det bara varit islandshästar.
 
Vad har du för tankar kring islandshästavel?
Avel betyder att förändra rasens egenskaper. Därför är det  viktigt att ha sitt eget avelsmål definierat så tydligt som möjligt. Det måste inte vara som målsättning att föda upp topptävlingshästar utan kan vara den typ av hästar som jag själv gillar.
 
Vad har du för förväntningar på arbetet i Idunn under det kommande året?
Förväntningarna och förhoppningarna är att Idunn ska fylla ett behov en sammanhållande kraft för uppfödarna. Jag tror att ett sådant behov finns och jag hoppas att Idunn kan fylla det behovet på ett bra sätt.
 
Vad kan Idunn göra för att stödja och förbättra situationen för svensk avel?
Idunn kan påverka att svensk avel uppmärksammas och presenteras också på tävlingar. Det kan man göra genom att t. ex. presentera hästarnas stam och uppfödare på åtminstone större tävlingar och framför allt på SM. Det kan öka intresset för svenskfödda hästar.
Det är Avelsstiftelsen sak att påverka politiska beslutsfattare och kanske bearbeta marknaden men Idunn kan vara en samarbetspartner och kanske en ”remissinstans” för Avelsstiftelsen och påverka den vägen.
 
Vilka viktiga utvecklingsområden ser du som Idunn behöver fokusera på de närmaste åren?
I dag finns bara sociala medier som forum för uppfödarna. Det fyller sin funktion, men inte till att fånga uppfödanas intresse och föra dem vidare, utan mer som diskussionsforum.
Jag hoppas att Idunn kan fånga upp uppfödarnas intressen och åsikter så att vi tillsammans kan bli starka och påverka förutsättningarna. Min förhoppning är att Idunn ska bli den röst som för uppfödarnas samlande talan.
 

Ledamot: Lise-Lott Olsson- Fäldt (kontaktinfo se högra spalten).

Vad har du för hästerfarenhet och i synnerhet när det gäller islandshästar?
- Ridskola som barn. Börjar rida Islandshäst med dottern -86 på turer o läger under några år. -90,91 ridskola hos Haffi. Gick på ridskola i flera år hos Ytte Posse, som bl.a. arrangerade Ejolfurkurser :-) Köpte egen hast först 2000. Har 4 hästar idag på egen gård. Skulle kunna ha fler ;-) Utbildad hästmassör - mycket bra utbildning. Jobbar inte särskilt mycket med det, hinner inte. Men mina egna hästar har jag bra koll på.
Om du har fött upp egna islandshästar, vad är du mest nöjd med när det gäller den egna aveln?
- Den är blygsam, så det är svårt att dra några "slutsatser" av den. Men jag satsade på ett 4-gångsto, som visades. Och min idé var klar från början: en trevlig individ med bra gångarter samt bra stam o lynne. Henne har jag två avkommor efter, med fina hingstar som har bra lynne och gångarter. De har båda härliga lynnen, lyhörda och har bra exteriör. Tyvärr fick den äldre "Anaplasma" med långtgående problem varför jag inte visat henne, än. Den yngre är på inridning nu.
Vad har du för tankar kring islandshästavel?
Bra lynne och gångarter. Häst som går framåt, men är lyhörd i en kombination.
Vad har du för förväntningar på arbetet i Idunn under det kommande året?
Att vi utvecklar vårt utbud av givande och kompetenshöjande kurser och sammankomster för de som är intresserade av avel.
Vad kan Idunn göra för att stödja och förbättra situationen för svensk avel?
Fortsätta, och utveckla vårt arbete att stödja de "avlare" som tagit fram hästar som blir uttagna att representera Sverige på VM, mm.
Vilka viktiga utvecklingsområden ser du som Idunn behöver fokusera på de närmaste åren?
Fånga upp fler avlare som vill bidra med idéer och kunskaper om "Svensk Avel" och islandshästens fortsatta "väl o ve". Vi blir inte bättre än våra medlemmar och deras engagemang. Därför är det viktigt att vi är lyhörda. Då är det också viktigt att våra medlemmar verkligen "hör av sig" till oss med sina tankar.

Ledamot Ulf Nannmark (kontaktinfo se högra spalten).

Ledamot Agneta Wingstrand (kontaktinfo se högra spalten).

Kassör Gunnar Jaxell
Vad har du för hästerfarenhet och i synnerhet när det gäller islandshästar?
Är uppvuxen i storstäder men har alltid varit intresserad av hästar. Skaffade hästar i början av 80-talet och fortsatte på 90-talet med  begränsad uppfödning av araber. Fick en islandshäst av en kompis omkring 2000 och har fött upp Islandshästar sedan dess.

Om du har fött upp egna islandshästar, vad är du mest nöjd med när det gäller den egna aveln?
Vi har ett mål att föda upp vackra och trevliga femgångshästar som kan användas till både tävling och fritid. Vi köpte ett hingsföl från Island på vinst och förlust som blev en vinst. Han ger väldigt trevliga avkommor vilket vi är väldigt glada för. Att de sedan rör sig fint och är resliga är inte fel.

Vad har du för tankar kring islandshästavel?
Jag tror att BLUP:en är ett bra hjälpmedel och att man skall ta vara på den information som ges för att förbättra aveln. Tyvärr så används de bästa hingstarna inte i den utsträckning som de borde. Samtidigt saknas faktorn ”lynne” i underlaget för BLUP vilket kanske är den viktigaste aspekten för många när det gäller att umgås med sin häst. Jag hoppas att man kan inkludera den i bedömningen/vid beräkning av BLUP i framtiden.

Vad har du för förväntningar på arbetet i Idunn under det kommande året?
Uppfödning av islandshästar har minskat de senaste åren. Min förväntning är att Idunn skall samarbeta med Avelsstiftelsen för att främja uppfödning. SIF har haft en kluven roll med både avel och tävling att ta hänsyn till. Avelsstiftelsen har bara avel/uppfödning på schemat.

Vad kan Idunn göra för att stödja och förbättra situationen för svensk avel?
Jag tycker att Idunn skall liera sig med Avelsstiftelsen för att på ett bättre sätt kunna främja uppfödning av islandshästar. Kanske till och med genom att gå ur SIF för att få bort tävlingsdelen. Jag tror att Sverige behöver en förening som bara satsar på Avel/uppfödning.

Som ett led måste föl och unghästar lanseras mycket tydligare. Vi som uppfödare skall inte behöva vänta till dess att unghästarna är inridna och tillridna innan vi kan sälja dem.
Vilka viktiga utvecklingsområden ser du som Idunn behöver fokusera på de närmaste åren? Visa vilka fina hästar som tas fram i Sverige och försöka få igång en marknad för föl och unghästar. Vidare måste avelsbedömningarna populariseras så att resultatet av aveln både visas för en bredare marknad och för att dokumentera kvaliteten.

Ledamot Magnus Liljeroos (kontaktinfo se högra spalten).

Vad har du för hästerfarenhet och i synnerhet när det gäller islandshästar? Jag är Islandshästryttare sedan mer än 20 år. Tillsammans med min hustru Yvonne är jag också aktiv kursgivare för hästar och människor samt uppfödare av ett 20 tal Islandshästar under namnet Stall Vitavillan.

Om du har fött upp egna islandshästar, vad är du mest nöjd med när det gäller den egna aveln? Hästarna är i mina ögon vackra. Men fr.a. har de, förutom bra och taktsäkra gångarter en god samarbetsförmåga och vilja. De är trygga individer i flock samt i samvaron med människor.
Vad har du för tankar kring islandshästavel?  Många tankar blir det. Jag och Yvonne för en ständig dialog runt detta med avel av Islandshäst. Jag tycker att det är viktigt att lyssna på de som har stor erfarenhet av avel, att ta del av deras kunskap om avelslinjer vad gäller både ston och hingstar. Att sedan lägga till moderna hjälpmedel som WF, låta allt mogna och därefter låta den egna känslan styra och gå till beslut är lika roligt varje gång!
Vad har du för förväntningar på arbetet i Idunn under det kommande året? Starka och duktiga personer har skapat och styrt Idunn klokt genom åren. Bl.a. har detta arbete för många uppfödare varit avgörande för deltagande i Avels VM. 2014 kommer att bli ett mellanår då nya idéer och riktlinjer skall läggas upp inför framtiden. Det skall bli givande att ta del av människors tankar runt Islandshästavel.
Vad kan Idunn göra för att stödja och förbättra situationen för svensk avel? Genom att visa respekt för att demokratiska beslut efterlevs och genom att främja ett öppet diskussionsklimat inom Islandshästsverige.
Vilka viktiga utvecklingsområden ser du som Idunn behöver fokusera på de närmaste åren? Att t.ex. medverka till att uppfödarna får bättre möjligheter att visa upp sina avkommor vid exempelvis unghästmönstringar. Att hjälpa dem att få ett tidigt svar i vilken riktning deras avel är på väg. På detta sätt medverka till att kvalitén på svensk avel breddas men också stötta satsningar fram mot avels VM. Att säkra tillväxten av och stödja unga avelsvisare. Ett sätt att nå detta mål kan vara att medverka till att tävlingsformen Gaedingakeppni blir mer vedertagen i Sverige.  Som jag ser det förstärker den tävlingsformen ryttarens förmåga att visa fram Islandshästens rätta natur.

Suppleant Yvonne Liljeroos (kontaktinfo se högra spalten).

Vad har du för hästerfarenhet och i synnerhet när det gäller islandshästar?
Ridit sedan 4 års åldern, tävlat "storhäst" ffa i hoppning. Islandshästar sedan 2000. Bedriver avel på Stall Vitavillan tillsammans med min man Magnus i Nordvästra Skåne samt på Island under namnet Hvíta Villan. Är leg sjukgymnast till yrket och håller kurser i ergonomi och träning för ryttare med konceptet Physiorullen®.
Om du har fött upp egna islandshästar, vad är du mest nöjd med när det gäller den egna aveln?
Jag och min man Magnus  bedriver avel med 2-5 föl/år. Vi satsar på i våra ögon flotta hästar med fokusering på mycket gott lynne, samt välseparerade och kraftfulla gångarter. Vi har lyckats få ett antal till bedömning och fler är på gång. Våra hästar växer upp i könsblandade flockar på kuperade marker. Upplever att våra hästar är väluppfostrade och fungerar bra med både människor och djur.
Vad har du för tankar kring islandshästavel?
Jag hoppas att vi kan föra fram budskapet om Islandshästen som den ultimata hästen för alla nivåer. Diskussioner kring valet av ston och hingstar upptar mycket tid och är vårt stora intresse. Att få lära sig mer om de olika anfäderna och stolinjerna på Island är alltid lika roligt och givande. WF är en ständig källa till att inhämta kunskap ifrån. Det är alltid lika spännande att se resultatet av planeringsarbetet när de små liven föds.
Vad har du för förväntningar på arbetet i Idunn under det kommande året?
Det blir ett "nyår" för Idunn då många väl insatta personer lämnar styrelsen och nya krafter tar vid. Jag hoppas att vi tillsammans kan fokusera på just avel/avelsfrågor från det lilla till det stora och även försöka lägga en bra grund för oss avlare att kunna nå ut till en bred publik.
Vad kan Idunn göra för att stödja och förbättra situationen för svensk avel?
Tror på att föra ut saklig kunskap och ge stöd till potentiella "hästköpare" kan vara en väg att gå. Införa fler möjligheter till tävlingen Gaedingakeppni som är en "publik vänlig" tävling där hästarna får visa vad som är deras särdrag. Fölmönstring, uppvisningar, hingstvisningar kan också bidra. Uppmuntra aktiva seriösa avlare att gå med i Idunn och där framföra sina ideér och tankar. Tillsammans blir vi starka!
Vilka viktiga utvecklingsområden ser du som Idunn behöver fokusera på de närmaste åren?
Värva fler avelsintresserade medlemmar (är vi många blir vi starka). Försöka bli ett rikstäckande forum för oss avlare där vi kan diskutera, komma med ideér, genomföra projekt och stötta Islandshästens fortsatta utveckling i Sverige. Att vara uppdaterad på omvärlden och vara nyfikna på hur det fungerar i andra länder. Vara representerade på större evenemang.

 

Revisor

Maria och Viking från Österåker. Foto Cornelia Persdotter. Maria och Viking från Österåker. Foto Cornelia Persdotter.

Valberedning samankallande  Maria Sandin Jansson (kontaktinfo se högra spalten).
Vad har du för hästerfarenhet och i synnerhet när det gäller islandshästar?
Jag började på ridskola när jag var 3. Min första korsningsponny (som faktiskt var delvis islänning) fick jag när jag var 8, Jag jobbade som stallskötare i ett dressyrstall under några år under tiden jag gick i skolan och sedan reste jag till Hveragerdi på Island och jobbade i ett stall med 28 hästar. Vi red in och tränade unghästar. Efter detta köpte jag min första islandshäst. Jag hade en paus från hästarna några år då jag skaffade barn men sedan andra barnet kom hästbehovet tillbaka med råge och jag började åter med islandshäst. 2011 köpte jag två välstammade unghingstar och där började min underbara resa ihop med Viking. Jag har idag 13 hästar varav 8 är ston. Jag bedriver avel i liten skala och brinner för att ständigt utvecklas ihop med hästarna. Jag jobbar som lärare men all övrig tid går åt till barn och hästar.
Om du har fött upp egna islandshästar, vad är du mest nöjd med när det gäller den egna aveln?
Jag är i särklass mest nöjd med att jag vågade satsa på unghingstarna och att jag köpte Viking. Han är en så fantastisk individ som medverkat till att jag känner mig oerhört välsignad varje dag. Det verkar som om han sätter stor prägel på sina avkommor och jag ser med spänning fram emot att få följa dessa individers utveckling!
Vad har du för tankar kring islandshästavel?
Jag försöker att satsa på att föda upp trevliga hästar som har lätt för gångarterna och använda mig av bra hingstar. Jag vill också framhäva stonas betydelse och jag är väldigt stolt över mina underbara ston som har ett fantastiskt lynne med en touch av känslighet i sig.
Avel ska vara mångfald tycker jag och att alla ska kunna satsa på det de gillar. Själv tycker jag att hästar med mycket personlighet och känslighet är intressanta. Jag gillar den kombinationen av nyfikna och känsliga individer. Avel är också ett långsiktigt arbete som många generationer innan mig lagt ner massa möda på. Därför är det viktigt att vara öppen och ta in andras kunskap och erfarenheter samtidigt som man får titta framåt. Jag använder mig av BLUP- systemet och worldfengur men ofta tycker jag att man även måste gå på känsla och vad man själv dras till.
Att kunna avla fram individer som bär sig med lätthet och har ett trevligt lynne är lite av min vision. Lägg där till en stor portion karisma så har man hittat drömhästen!
Vad har du för förväntningar på arbetet i Idunn under det kommande året?
Mina förväntningar det kommande året är att jag ska få lite inblick i hur styrelsen fungerar och naturligtvis att lära mig så mycket som möjligt av duktiga, erfarna personer med samma brinnande intresse som jag!
Vad kan Idunn göra för att stödja och förbättra situationen för svensk avel?
Idunn kan hjälpa till att lyfta fram och informera om islandshästavel till den stora massan. Marknadsföring och stöttning behövs verkligen för alla uppfödare därute och då är det viktigt att ha någon gemensam förening som sammanför tankar och idéer och genomför olika projekt. Det är bra att ha en plattform som ägnar sig åt enbart avelsfrågor och som informerar om olika evenemang och utbildningar etc.
Vilka viktiga utvecklingsområden ser du som Idunn behöver fokusera på de närmaste åren?
Viktiga utvecklingsområden tror jag är att satsa mer på unghästvisningar, kurser och utbildningar och att diskutera hur man kan genomföra projekt eller aktiviteter som sammanför avelsintresserade människor. Marknadsföra olika evenemang, sprida information och synas, arrangera gårdsbesök och olika sammankomster. Jag tycker också att det är viktigt att verkligen marknadsföra de fina avelshästar som tagits fram i Sverige och att stötta de som kämpat med att ta fram dem.
Att avla islandshästar är ofta olönsamt och slitigt, av egen erfarenhet vet jag att man kan känna uppgivenhet emellanåt och då betyder dessa aktiviteter eller evenemang så otroligt mycket för att fortsätta kämpa för sitt mål. Överlag är det viktigt att träffa och diskutera sitt intresse med andra för att få input och mer kunskap.

Valberedning Birgitta Kollind (kontaktinfo se högra spalten).

Kontaktuppgifter till Idunns styrelse, webbansvarig och valberedning.

Ordförande
Arne Rulander
Torpunga 126 B
736 92 Kungsör
Tel: 070-588 03 72
E-post arne@rossabu.se

Ledamot
Lise-Lott Olsson- Fäldt
Åsa Gård
645 96 Stallarholmen
Tel: 070-9492514
E-post: kontakt@idunn.se

Ledamot
Ulf Nannmark
Ryd 2
441 94 Alingsås
Tel: 0704102063
E-post: ulf.nannmark@anatcell.gu.se

Ledamot
Agneta Wingstrand
Okome-Backagård 228
311 65  Vessigebro
0708-298970
E-post agneta@backome.se

Kassör
Gunnar Jaxell
Björktorp, Nyhyttan 652,
713 94 Nora
0587-603 57
E-post mh58597@tele2.se

Ledamot
Magnus Liljeroos
Boel Pärs väg 39
263 76 Nyhamnsläge
0707-387114
magnus@vitavillan.se

Suppleant
Yvonne Liljeroos
Boel Pärs väg 39
263 76 Nyhamnsläge
yvonne@vitavillan.se

Revisorer
Vakant

Revisors suppleant
Kai Olsson

Valberedning, samankallande
Maria Sandin Jansson
Hensgård 24
686 95 Västra Ämtervik
tel 070-2626089
masandi@spray.se

Valberedning
Birgitta Kollind
Gullbergsvägen 59
51159 Kinna
tel 070-7265847
vragarden@telia.com