STYRELSEMÖTEN

Styrelsemöte 2017
 

Styrelsemöte 2016
 

Styrelsemöte 2015
 

Styrelsemöten 2011

 

Styrelsemöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN den 10 maj 2011

 

Styrelsemöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN den 14 oktober 2011

 

 

 

Styrelsemöte Idunn
PROTOKOLL Nr 1 / 2011
Fredag 21 jan– Lördag 22 jan 2011

 

Plats: Bärby gård, Alunda

Kallade: Samtliga i styrelsen inkl suppleanter.

Närvarande: Karin M, Ante E, Lars L, Lise-lott F
Josefine Denami samt Britta Panzar, som är valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen, deltar utan rösträtt.

 

1. MÖTET öppnades

 

2. FASTSTÄLLANDE av JUSTERINGSMÄN
        Till justeringsmän valdes:
        Ante och Lars

 

3. FASTSTÄLLANDE av DAGORDNING, samt övriga frågor till dagordningen. Dagordningen fastställdes med tillägg.

4. RAPPORTER 

a) Hingstfestivalen inkl Betäckningsauktion / Karin, Ante
Hederspremierade stoet Ljufa får täcke från Sveland med vår o Svelands logga på, likaså får ”Årets show 2011” och ”Årets hingst 2011” var sitt täcke. Invigning med hästar från Örvik; årets avlare. Present till Göran från Idunn? Förslag fr L-L, hon skickar hemside-adress, kristallgrej med foto.

SMS-röstning; Årets Hingst 2011 och Bästa show 2011. Linda kan förbereda men inte lova att vara på plats vid festivalen. Brita ansvarar efter info från Linda.

Josefine fixar armband till Hingstfestivalen. 6 färger x 3 omgångar.

 

         b) Ekonomi o medlemsrapport / Lise-lott

Lise-lott har fått ok av Karin  att beställa support till bokföringsprogrammet för 2011. Kostnad 1.075:- kronor

Josefine kollar med sin gamla klubb ang SISU-bidrag.

Konto 1 år och betalning för www.getanewsletter.com är gjort. Total kostnad 1.185:- kr / Karin


c) Banners / Föregående protokoll

Beslut föreg protokoll: I samband med ny hemsida höjer vi priset för banners from 1 jan 2011 till 600 kronor för halvår och 1.000 kronor för helår

Priset kvarstår t.v. eftersom presentationen är annorlunda på nya hemsidan.  

Förslag: Ev kan man lägga tillbaka de 3 rutorna där man låter banners ligga o rulla. Eller att man låter alla ligga o rulla vertikalt el horisontalt. Karin kollar med Christina.

d) Sponsoravtal m Sveland/ Karin

För att få % på försäkringarna ska man meddela Lena L, Karin lägger ut info på hemsidan.

e) Vad ska man tänka på när man köper häst / Ante
- Ante har påbörjat detta, återkommer
Josefine tar över punkten.

f) Hemsidan /Christina

Huvudrubrikerna kan ligga utan rullgardin. Däremot skulle man kunna lägga undermenyerna när man har gått in på huvudrubriken. Alternativt ingen info under huvudrubriken. Karin samordnar med Christina.

 

5. DISUSSIONSPUNKTER

a) Mötet med avelssektionen;
Ställs in t.v. pga att avelssektionen kommer att byta ordförande o att organisationen ev blir annorlunda

 Vi planerar med nytt möte i april-maj då ny ordförande är tillsatt. Karin ansvarar.

b) Träning inför visning är dyrbart; vad kan hästägarna göra själva?

Ordna träff med några tränare och Idunn för att lägga upp råd o checklista för vad man bör fråga om innan man lämnar hästen på träning.

Gör ett förslag först. Ante gör första förslaget o skickar ut till styrelsen. Vi planerar in ett möte till hösten.

c) Höstmöte i okt med panel. (beslutat se Aktiviteter p. 6 i)

d) Svensk avel
Hur ska vi bäst kunna saluföra våra svenska hästar? Varför importeras ”vanliga” ridhästar i så stor utsträckning när vi har bra ridhästar i Sverige?

Bättre presentation i annonserna t.ex med video-filmer. Skicka våra reportage till Ridsport fortsättningsvis. Lise-lott kollar med Lisa Mörtberg ang reportage. Uppmuntra dom vi känner till som skriver om islandshästar att skicka in sina reportage till t.ex. Ridsport, Hestafrettir o Hästfocus.

Kolla upp vilka som har fått fram bra hästar under åren, men som t.ex. inte blivit aktuella för nominering till årets avlare pga att man fått fram hästar olika år, eller att man inte har stor avel men de hästar man fått fram har varit genomgående bra. Be dessa skriva lite om sin avel. Alla ansvarar.

e) Utdelning Rookie-pris
Vi fortsätter att dela ut det i samband med Avelsmötet, men deltagar-kostnaderna måste sänkas så att fler kommer. Dessutom ett bättre program o bättre lokal. Karin ansvarar för att detta tas upp vid kommande möte med avelssektionen.

f) Org.nr
Lise-lott
kollar med kassören i Dís innan vi gör någon åtgärd.

g) Inköp av el-platta till Hingstfestivalen o SM/NM så att vi kan koka korv? Beslut: Inköp från Rusta; Karin köper kokplatta dubbel 249 kr.  

h) Gratis medlemskap i Idunn för styrelsemedlemmar och webbmaster?
Frågan tas upp på årsmötet.

i) FEIF anordnar talang-jakt på unga avelsvisare med 3 dgr på Island hos Siggi Saem. Max 3 deltagare från varje land. Kan vi sponsra med 1.500 kr per deltagare med pengar från Hingstfestivalen?
Som motprestation får deltagarna medverka vid någon Idunn-aktivitet framöver o berätta/visa vad dom har lärt sig.
Beslut: Idunn sponsrar ungdomarna. Karin meddelar Lotta Hegardt i avelssektionen som ansvarar för detta.

j) En huvudmedlem i Idunn är dömd i tingsrätten för misshandel av islandshästar. SIF:s styrelse är informerad via Karin.

kl) Arrangörsgruppen för Islandshästens dag i Helsingborg undrar om dom får köpa in sig på vårt Ticnet-konto o i så fall till vilket pris.
Vår totala kostnad är 9.000 kr/år. Vi erbjuder arrangörsgruppen att köpa in sig på vårt konto för totalt 3.000 kr. Ticnet drar dessutom 7:50 från intäkterna för varje såld biljett. Karin meddelar arrangörsgruppen.

 

6. AKTIVITETER
VIKTIGT: VI FÅR INTE GLÖMMA BORT ATT ALLA AKTIVITETER SKA VARA BILLIGARE FÖR IDUNN-MEDLEMMAR ATT DELTA I ÄN FÖR ICKE IDUNN-MEDLEMMAR

Dessutom ska budget för varje aktivitet göras upp av resp aktivitetsansvarig och delges samtliga styrelsemedlemmar innan vi bestämmer oss för att genomföra en aktivitet.

a) SM 2011 Förberedelser
Karin
ansvarar och gör budget.
Josefine, Brita o Ante kommer att finnas på plats för stöttning utöver Karin, Lars o Petra som kommer att vara på plats hela tiden. Lise-lott kan vara reserv.

Vi gör ny frågesport. Karin/Ante ansvarar.
Aktiviteter:
* Ante pratar avel.
* Kort föredrag/frågestund med ngn tränare. Lars kollar med Sigfus.
* Kort föredrag/frågestund ”Tandproblem hos hästar”. Josefine kollar med Thorleifur.

b)  Semin. I samband med annan aktivitet;
c) Nya hingsthållare. I samband med annan aktivitet
 b) och c) anordnas tillsammans.
= Temadag Semin och Hingststation
* Kan vi förbättra förutsättningarna o minska kostnaderna/ekonomiska riskerna? Hur går det till på semin-stationen?
* Vad ska man tänka på när man har hingststation ? Vad ska man tänka på när man lämnar sitt sto för betäckning?
Förslag på plats: Stenholmen
Förslag på datum: 19 eller 26/3
Medverkande: Marcus, Vignir o Stenholmens veterinär
Karin ansvarar

d) Gårdsbesök  2011
* Rolsta 6 mars
/ Ante ansvarar
* Prästgården 10 sep / Karin ansvarar

e) Hästköparkurs / Saluhästvisning (endast ridhästar) hos Johanna
Förslag på datum: 16/7
med Johanna och Sigfus
Karin ansvarar
Annonsera till turridningsföretag, ridskolor samt alla SIF:s förbund m.fl.

f) ”Vad tittar domarna på vid en avelsvisning”
Kurs i samband med ordinarie avelsbedömning på Strömsholm
Josefine kollar med Anna på kansliet om vi kan få ”egen” bra plats att hålla till på.
Karin ansvarar och kollar med Nina om hon kan hålla i kursen.

Ca-pris: 200 kr för medlem, 350 kr för icke medlem

g) Årsmöte
Förslag stadgeändring: Idunn årsmöte senast innan mars månads utgång (SIF=april mån)

h) Förslag från Yvonne på Vita Villan i Skåne; aktivitet/medlemsmöte
Vi planerar med en avelsvisarkurs med Hinni i södra delen av landet efter VM.  Josefine ansvarar.

i) Höstmöte med panel.
Inbjudna tränare, uppfödare, avelsvisare o repr fr avelssektionen. Diskussioner i smågrupper samt paneldiskussioner. Karin ansvarar.

 

7. ÖVRIGT

a) Kunskapsdatabas avel med medlemsinloggning på hemsidan /L-L
 Se föreg protokoll

b) Kurser i SIF:s regi enl våra motioner 2010/Karin
- Inget svar har inkommit från SIF ännu – Karin frågar igen.

c) Avtackning
Susanne, Annette, Björn, Maggan o Kersti.
Annette, Maggan o Kersti avtackas i samband med årsmötet.
Björn avtackas i samband med betäckningsauktionen på hingstfestivalen. Susanne avtackas ev samtidigt. Karin ansvarar.

d) Shop
Inköp fleece-jackor och fleece-västar inför hingstfestival, SM m.m.
Beslut taget om inköp av ny modell Grizzly, både jackor o västar.
Karin ansvarar.

e) Målbeskrivning för våra aktiviteter / Ante

  Se föreg protokoll
Brita tar över ansvaret o gör en mall samt ansvarar för arkivering.

f) Budget ska göras för varje aktivitet av ansvarig per aktivitet
Brita gör en mall o ansvarar för arkivering.

 

g ) Tävlingar; härstamning och uppfödare bör anges i programmen för ALLA tävlingar, Karin o Ante skriver till sportsektionen SIF efter SIF:s årsmöte.

h ) Styrelseprotokollen ska ligga på hemsidan med medlemsinloggning
från föreg protokoll – går det att fixa? / Christina fixar.

i) Sponsoravtal
Vem tar över ansvaret för sponsor-avtalen efter Björn?
Brita ansvarar.

j) Beslutsprotokoll upprättas fr.o.m. jan 2011.
Ska innehålla själva beslutet, ansvarig för beslutet samt när det är genomfört.  Brita ansvarar.

k) Sponsor-raggning. Samtliga i styrelsen försöker få sponsorer till Idunn, som vill satsa minst 5.000 kr per år mot exponering på vår hemsida samt i samband med våra aktiviteter.

l) Nästa årsmöte, förslag:
Firmakeppni, avkommergrupper e några fina hingstar bjuds in att delta. De tävlar gemensamt mot varandra. Vinnande grupp får pris.

m) Styrelse-mapp på hemsidan med inloggning där vi kan ha blanketter för räkningar som kan skickas direkt till kassör o ordförande över nätet. Karin samordnar med Christina.

n) Lite kuriosa
Vindur har lagt upp en egen flik ”Idunn informerar” på sin hemsida.

8. NÄSTA STYRELSEMÖTE, Tid o plats

       Hos Sigfus & Josefine. 10 maj kl 15.30

 

9. MÖTET AVSLUTADES