Satsa på ljuddämpande mattor

Något som kan vara bra att satsa på, det är ljuddämpande mattor. Det finns bra ljuddämpande mattor hos Aprobo. De har något som de kallar för Decibel Concept. Inom detta finns det en mängd bra lösningar på akustikproblem. Grejen är ju att vissa rum eller lokaler i olika fastigheter, de har ett eko eller en efterklang som inte alltid är så trevlig. Det för att akustiken inte är bra. Det kan vara att de steg man tar, de ekar. För att få bort det, så är det bra att lägga in mattor som ljuddämpar på ett bra sätt.

Mattor som ljuddämpar

När det gäller ljuddämpande mattor samt andra ljuddämpande alternativ så finns det idag flera olika alternativ att välja på hos Aprobo:

  • Decibel 1
  • Decibel 2
  • Decibel 3
  • Decibel 4
  • Decibel wood
  • Decibel compact
  • Soundseal

När det gäller Decibel 1, så är den avsedd för att kombineras med linoleum, limmad massiv Art Mosaikparkett samt även ingå i deras SoundSeal konstruktion. De andra alternativen, de ska även de kombineras på olika sätt.

När det gäller Soundseal, så är det ett namn på en konstruktion som tagits fram av företaget som innebär att de gjuter in decibel mattor under avjämningsmassa eller betong i fastigheten.

Satsa på bra ljuddämpning med mattor och annat

För att få en bättre ljudmiljö och en bättre akustik, så är det rätt bra att satsa på mattor, akustikpaneler, bjälklag med mera för fastigheten. Det är vad du kan hitta hos detta företag. De har många års erfarenhet av detta. Aprobo AB grundandes 1992 och är idag marknadsledande inom akustiklösningar för golv och bjälklagskonstruktioner.